TPACK

La metodologia TPACK (Coneixement de Tecnologia, Pedagogia i Contingut) ha estat divulgada per la professora Judi Harris. Permet la integració de les TIC en els processos d'ensenyament-aprenentatge aconseguint generar coneixement tecnològic, pedagògic i disciplinar.La robòtica educativa: una nova manera d'aprendre a pensar

Cliqueu a la imatge per accedir a aquest article publicat a EXPANSIÓN.