Rúbriques

Una rúbrica és una matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització relacionats amb l’avaluació d’una competència (o de components de diferents competències) i, de l’altra, els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació. Els nivells, si es vol, es poden associar amb les notes tradicionals, però es busca no reduir la valoració a un càlcul numèric, sinó fer més visible què hi ha al darrere d’un número. Normalment cadascuna d’aquestes matrius o rúbriques es poden utilitzar per avaluar diferents activitats al llarg d’un curs o etapa escolar, canviant només els indicadors (que sovint caldrà concretar-los més, especialment si es vol que els alumnes els puguin entendre).[Font: Xtec]

Conferència Dr. Howard Gardner

El divendres 10 de maig s'ha programat una conferència del Dr. Howard Gardner (intel·ligències múltiples) al Palau de Congressos de Barcelona. Més informació i inscripcions en aquest enllaç.

Taxonomia de Bloom revisada

A mitjans de la dècada dels 50, Benjamin Bloom va publicar una taxonomia d'habilitats cognitives en forma de piràmide, situant a la base les habilitats d'ordre inferior i en l'extrem superior les habilitats d'ordre superior.
Recentment s'ha revisat aquesta taxonomia i s'ha adequat a l'era digital. Trobareu més informació en aquest article d'Eduteka.

  

Notícies d'ús didàcticPresentem 3 espais on podem trobar notícies i reportatges d'actualitat, amb propostes pel seu ús didàctic:
 

PLE: Entorns personals d'aprenentatge


 

Els PLE són un conjunt d'eines, serveis, relacions, connexions i interaccions que fem servir habitualment i que afavoreixen el nostre aprenentatge (informal) en el dia a dia i que fan que aquest aprenentatge es converteixi en coneixement. (Jordi Adell)
Es poden construir amb eines diferents. Aquests dies hem estrenat al Pompeu, els PLE de cadascuna de les etapes fets amb Symbaloo:
Trobareu més informació a:

Pearltrees

Pearltrees és una eina semblantals marcadors socials que ens permet organitzar els enllaços a espais web d'una manera molt atractiva: en forma d'arbres.

Podem tenir instal·lat el Pearler als navegadors que fem servir i afegir enllaços als nostres arbres d'una manera ben fàcil.
 


Codis QR

El codi QR (Quick Response Code, codi de resposta ràpida) és un sistema per emmagatzemar informació en una matriu de punts o un codi de barres bidimensional creat per la companyia japonesa Denso Wave (1994). Els seus creadors aspiren que el codi permeti que el seu contingut es llegeixi a alta velocitat. Els codis QR són molt comuns al Japó i, de fet, és el codi bidimensional més popular en aquest país. Per accedir a la informació continguda o encriptada en un QR-code és necessari un dispositiu digital de captura d'imatges (ex: càmera de fotos d'un mòbil, webcam...) i un software específic lector de qr-codes. (Font: Viquipèdia)

En els últims anys, han sorgit nombroses experiències educatives molt interessants de l'ús d'aquests codis.  
  • Al Pompeu estem utilitzant aquests codis per enllaçar la línia del temps física amb la digital del projecte "Segueix el fil de la història".
  • Podem utilitzar els codis QR per facilitar informació, recursos, activitats... als alumnes; i també per fer arribar informacions... a les famílies. Creem el codi QR i l'insertem al blog d'aula, web, Moodle... (aula virtual) de manera que els alumnes i/o les seves famílies hi puguin accedir fàcilment.
  • El codi QR següent apareix a la portada de la web de primària; enllaça amb un portal amb activitats en llengua anglesa.
Códigos QR / Qr Codes

Aplicació de les intel·ligències múltiples a l'aula

Al blog "Crea y aprende con Laura" s'ha publicat aquesta plantilla on es proposen activitats per treballar les intel·ligències mútliples a l'aula.