Guia ràpida: navegació segura a Internet

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya ha publicat aquesta guia ràpida per a què els menors naveguin amb seguretat a Internet.