Pla TAC

Publicacions del Departament d'Educació:

Els membres de la Comissió TAC som:

Eines/apps classificades segons el model SAMR

Una classificació d'eines i apps segons el model SAMR  Cliqueu a la imatge per accedir a la web.