Google Sites: creació de pàgines webPer crear pàgines web d'una manera senzilla, la millor eina és Google Sites. La podem fer servir, per exemple, per preparar webquests, la pàgina del projecte interdisciplinar de la nostra classe, un recull de materials,...

Podem accedir-hi amb dos usuaris diferents: