Activitats didàctiques amb Formularis Google Drive

Amb Google Drive podem crear documents de text, presentacions multimèdia, fulls de càlcul... i també formularis (qüestionaris). En aquesta presentació del CEDEC hi trobem 13 aplicacions didàctiques d'aquesta eina col·laborativa.Un exemple el trobem al blog de 3r de primària (curs 2012-2013): l'Edu ha fet servir un formulari d'aquest tipus perquè els seus alumnes puguin respondre les endevinalles de la pàgina d'inici del seu blog d'aula. 

ABP, competències i TIC

Una presentació molt interessant sobre projectes i ús d'eines TIC:


 
L'hem trobat en un article amb un títol que ja ens avisa del seu contingut: "¿Se puede realizar un aprendizaje basado en proyecto y no morir en el intento?"

En el mateix article, cap al final, hi trobareu un enllaç a un recull elaborat per l'Ana Basterra: "Aprender de otra manera: alumnos competentes".

 

Projectes per aprendre

En aquest enllaç hi trobareu una wiki que té com objectiu, segons els seus autors: "reunir materiales sobre enseñanza y aprendizaje basada en proyectos en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
El material está organizado en tres secciones: cimentando, construyendo y ampliando, que se subdivide en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
  • En la primera sección, cimentando, trataremos las bases teóricas de la enseñanza-aprendizaje basada en el proyecto. Puedes encontrar enlaces, documentos y vídeos que nos permitirán tomar conciencia de por qué enseñar y aprender a través de proyectos es eficaz (y también en qué sentido es eficaz). 
  • En la segunda sección, construyendo, nos planteamos cómo organizar un proyecto de enseñanza-aprendizaje, incluyendo cuestiones como la relación con el currículo, el aprendizaje cooperativo, la socialización rica o la evaluación de los proyectos. 
  • Finalmente, en la última sección, ampliando, se muestran algunos ejemplos de proyectos que pueden servirnos de referencia para nuestros propios diseños en cada una de las etapas educativas contempladas."
 

Disseny d'activitats didàctiques amb TIC

Una interessant presentació de Jordi Adell de la xerrada feta a les Jornadas de Educación Digital (JEDI) 2010. Universidad de Deusto, Bilbao (amb contingut molt semblant al que va fer a les Jornades Educació i TIC de Girona, octubre 2012).Propostes per millorar les activitats d'avaluació

El títol de l'article original d'aquesta entrada és "7 propostes per millorar els exàmens". Com que tots ja tenim clar que els exàmens no l'única via per avaluar els alumnes, ens hem agafat la llicència de modificar una mica el títol. L'autora de l'article és la Guida Al·lès, persona de referència quan parlem de competències bàsiques i avaluació.

Hi trobareu diverses propostes per preparar avaluacions competencials, algunes d'elles fent ús del treball cooperatiu, altres amb la mediació de les TAC. També hi trobareu una referència a la taxonomia de Bloom que hem recordat en l'entrada anterior en aquest mateix blog.

controls


Disseny d'activitats didàctiques

A l'hora de dissenyar activitats que permetin als nostres alumnes aprendre d'una manera més significativa, essent agents actius en aquest procés de construcció dels seus aprenentatges, podem tenir en compte el con de l'aprenentatge proposat per Edgar Dale
  • Trobem a la base del con les activitats més efectives i apropiades per un aprenentatge significatiu. 
  • A la part superior del con, hi trobarem aquelles activitats més efectives, més abstractes, més passives per part de l'alumne/a. 


També és bo recordar la taxonomia de Bloom renovada. En aquest cas, a la base de la piràmide hi trobem les activitats cognitives d'ordre inferior, i a la part superior, les d'ordre superior.

 

A la figura següent, només un exemple d'eines web 2.0 que podem incloure en el disseny d'activitats d'aprenentatge que permetin desenvolupar aquests nivells de cognició: