Disseny d'activitats didàctiques amb TIC

Una interessant presentació de Jordi Adell de la xerrada feta a les Jornadas de Educación Digital (JEDI) 2010. Universidad de Deusto, Bilbao (amb contingut molt semblant al que va fer a les Jornades Educació i TIC de Girona, octubre 2012).