Promoting Global Collaboration in a World of Existential Threats

Un article de Jack Hassard sobre els projectes telemàtics col·laboratius, eines per a treballar la competència global a l'escola.

Cliqueu a la imatge per accedir a l'article.Incorporating Robotics Across the Curriculum

Un article de la web Edutopia amb propostes per incorporar els robots (Lego...) a totes les matèries curriculars, a qualsevol nivell educatiu.

Cliqueu a la imatge per accedir a l'article.STEAM.CAT

Portal del Departament d'Educació amb recursos, propostes i materials STEAM.

Cliqueu a la imatge per accedir al Portal.Organitzadors gràfics per a Pages

Apple Teacher Learning Center ens ofereix materials per a les aules. En aquest cas, clicant a la imatge, accedireu a una plantilla per crear organitzadors gràfics amb l'app Pages.