Promoting Global Collaboration in a World of Existential Threats

Un article de Jack Hassard sobre els projectes telemàtics col·laboratius, eines per a treballar la competència global a l'escola.

Cliqueu a la imatge per accedir a l'article.