Organitzadors gràfics per a Pages

Apple Teacher Learning Center ens ofereix materials per a les aules. En aquest cas, clicant a la imatge, accedireu a una plantilla per crear organitzadors gràfics amb l'app Pages.