Una infografia sobre Moodle

Compartim una infografia sobre Moodle, que té molts anys però és molt interessant, especialment en aquests dies, en què molts estan fent una immersió urgent en aquest LMS.


Consells de seguretat a Zoom

S'ha parlat molt de la seguretat de l'eina Zoom per a videoconferències. L'empresa ha millorat alguns dels seus protocols. Es recomana, entre d'altres, tenir sempre l'aplicació actualitzada.

Aquest pòster també ens pot ajudar.

COVID19 & ODS

Una imatge que relaciona 13 dels 17 ODS amb les repercussions de la pandèmia COVID-19. Un bon material de base per alguns projectes i activitats.


Docència no presencial

La situació d'emergència sanitària ha obligat a tancar centres educatius. 

Ràpidament, els equips docents hem intentat adaptar la docència a aquesta nova situació, implementant models que no hem tingut temps d'estructurar i organitzar prou adequadament. La docència online requereix d'uns requisits desconeguts per a molts docents. 

Ens ha faltat temps i formació per fer-ho millor els primers dies. Donat que la situació s'allarga, recopilem en aquest article, publicacions d'autors i professors de referència que poden ser referents.