Consells de seguretat a Zoom

S'ha parlat molt de la seguretat de l'eina Zoom per a videoconferències. L'empresa ha millorat alguns dels seus protocols. Es recomana, entre d'altres, tenir sempre l'aplicació actualitzada.

Aquest pòster també ens pot ajudar.