COVID19 & ODS

Una imatge que relaciona 13 dels 17 ODS amb les repercussions de la pandèmia COVID-19. Un bon material de base per alguns projectes i activitats.