Docència no presencial

La situació d'emergència sanitària ha obligat a tancar centres educatius. 

Ràpidament, els equips docents hem intentat adaptar la docència a aquesta nova situació, implementant models que no hem tingut temps d'estructurar i organitzar prou adequadament. La docència online requereix d'uns requisits desconeguts per a molts docents. 

Ens ha faltat temps i formació per fer-ho millor els primers dies. Donat que la situació s'allarga, recopilem en aquest article, publicacions d'autors i professors de referència que poden ser referents.