Incorporating Robotics Across the Curriculum

Un article de la web Edutopia amb propostes per incorporar els robots (Lego...) a totes les matèries curriculars, a qualsevol nivell educatiu.

Cliqueu a la imatge per accedir a l'article.