Disseny d'activitats didàctiques

A l'hora de dissenyar activitats que permetin als nostres alumnes aprendre d'una manera més significativa, essent agents actius en aquest procés de construcció dels seus aprenentatges, podem tenir en compte el con de l'aprenentatge proposat per Edgar Dale
  • Trobem a la base del con les activitats més efectives i apropiades per un aprenentatge significatiu. 
  • A la part superior del con, hi trobarem aquelles activitats més efectives, més abstractes, més passives per part de l'alumne/a. 


També és bo recordar la taxonomia de Bloom renovada. En aquest cas, a la base de la piràmide hi trobem les activitats cognitives d'ordre inferior, i a la part superior, les d'ordre superior.

 

A la figura següent, només un exemple d'eines web 2.0 que podem incloure en el disseny d'activitats d'aprenentatge que permetin desenvolupar aquests nivells de cognició: