PLE: Entorns personals d'aprenentatge


 

Els PLE són un conjunt d'eines, serveis, relacions, connexions i interaccions que fem servir habitualment i que afavoreixen el nostre aprenentatge (informal) en el dia a dia i que fan que aquest aprenentatge es converteixi en coneixement. (Jordi Adell)
Es poden construir amb eines diferents. Aquests dies hem estrenat al Pompeu, els PLE de cadascuna de les etapes fets amb Symbaloo:
Trobareu més informació a: