Aplicacions "free" per als nostres ordinadors

En aquest recull d'EROSKI CONSUMER hi trobareu un llistat d'aplicacions que podem tenir en els nostres ordinadors sense cap cost.

Eines/apps classificades segons el model SAMR

Una classificació d'eines i apps segons el model SAMR  Cliqueu a la imatge per accedir a la web.