E-portfolio

El portfolio és “l'instrument que té com a objectiu comú la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques” (Barberà, 2005)


Recull d’apps Per a nens i nenes

Cliqueu a la imatge per accedir a un altre recull d'apps per a nens i nenes.