E-portfolio

El portfolio és “l'instrument que té com a objectiu comú la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques” (Barberà, 2005)


La robòtica educativa: una nova manera d'aprendre a pensar

Cliqueu a la imatge per accedir a aquest article publicat a EXPANSIÓN.