E-portfolio

El portfolio és “l'instrument que té com a objectiu comú la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques” (Barberà, 2005)


16 cercadors acadèmics

Cliqueu a la imatge per accedir al recull de 16 cercadors acadèmics que són altres alternatives a Google