Recull sobre BLOOM i SAMR

Recull fet amb Pearltrees de pàgins web sobre la taxonomia de Bloom i el model SAMR.


BLOOM / SAMR, by team 3Viena