Projectes telemàtics col·laboratius

Projectes telemàtics col·laboratius dels països iEARN Latina; projectes per treballar el plurilingüísme i la interculturalitat.