Google Introduces a New Tool for Engaging Audiences

Des de fa uns mesos, Google ha incorporat una nova eina a Google Presentacions per fer-les més interactives.

Més informació en aquest article.