Aprendizaje basado en productos

Un article de Boris Mir sobre com duen a terme els projectes a l'Institut-Escola Les Vinyes: 'cada trimestre, durant dues setmanes sense àrees, fan un projecte transversal que posa en el centre l'aprenentatge competencial. L'anomenen "treball per projectes" tot i que en realitat és un "treball per productes".'


14 principis per un ensenyament centrat en l'alumne

Cliqueu aquí per accedir a l'article + infografia de la web The flipped classroom