Aprendizaje basado en productos

Un article de Boris Mir sobre com duen a terme els projectes a l'Institut-Escola Les Vinyes: 'cada trimestre, durant dues setmanes sense àrees, fan un projecte transversal que posa en el centre l'aprenentatge competencial. L'anomenen "treball per projectes" tot i que en realitat és un "treball per productes".'


La robòtica educativa: una nova manera d'aprendre a pensar

Cliqueu a la imatge per accedir a aquest article publicat a EXPANSIÓN.