Aprendizaje basado en productos

Un article de Boris Mir sobre com duen a terme els projectes a l'Institut-Escola Les Vinyes: 'cada trimestre, durant dues setmanes sense àrees, fan un projecte transversal que posa en el centre l'aprenentatge competencial. L'anomenen "treball per projectes" tot i que en realitat és un "treball per productes".'


Recull d’apps Per a nens i nenes

Cliqueu a la imatge per accedir a un altre recull d'apps per a nens i nenes.