Equips docents col·laboratius:impulsors innovació pedagògica

Vídeo-resum de la 29a Tribuna d’@Edu21_cat: “Equips docents col·laboratius:impulsors innovació pedagògica”


The future of education and skills

Cliqueu a la imatge per accedir a l'informe.