Equips docents col·laboratius:impulsors innovació pedagògica

Vídeo-resum de la 29a Tribuna d’@Edu21_cat: “Equips docents col·laboratius:impulsors innovació pedagògica”


14 principis per un ensenyament centrat en l'alumne

Cliqueu aquí per accedir a l'article + infografia de la web The flipped classroom