Google Apps + Aplicacions per a Drive

Des de començament de curs, tots els membres de l'equip docent i els alumnes del Pompeu Fabra disposem d'un compte de Google Apps. Es tracta d'un conjunt d'eines que Google ofereix de manera gratuïta als centres educatius, de manera que tots els usuaris disposem de correu electrònic i altres eines de Google (Drive, Sites, Picasa, Calendari, Blogger, Mapas...) amb el domini, en el nostre cas, @pompeufabrasalt.cat
  • En aquest article de Educacontic hi trobem més informació sobre aquest servei.
  • I en aquest altre article, també de Educacontic, hi trobareu informació sobre aplicacions que poden complementar Google Drive, per exemple: Geogebra i moltes altres.