Usos de powerpoint segons la taxonomia de Bloom

Sovint demanem als nostres alumnes que utilitzin el powerpoint amb una única finalitat: exposar les idees principals d'un treball realitzat, fent servir la presentació com a suport de l'exposició oral.
En anteriors articles en aquest blog, ens hem referit a la taxonomia de Bloom de les activitats cognitives i a la revisió que se n'ha fet per adequar-lo a l'era digital. 
En aquest article trobat al blog iDidactic  hi trobareu la imatge que reproduim a continuació amb 20 usos diferents de l'eina de presentacions (Powerpoint o similar) per treballar totes les activitats cognitives, des de la més bàsica (recordar) fins a la més complexa (crear).


powerpointblooms-page-001