Infografies

En aquest blog, ja hem escrit anteriorment algunes entrades sobre les INFOGRAFIES: "La infografia, també anomenada popularment "3D", és la tècnica de creació i tractament d'imatges digitals utilitzant ordinadors i eines informàtiques. En general, defineix el conjunt de tècniques que serveixen per a produir aquelles creacions realitzades en un entorn tridimensional virtual que es genera mitjançant programari especialitzat dins d'un ordinador, també s'aplica al programari que permet fer-les realitat." (Font: Wikipèdia)
A l'escola podem utilitzar les infografies per presentar d'una manera sintètica i atractica informació, dades... Ens pot ser molt útil, per exemple, per acompanyar la presentació d'un treball o projecte.