Què és una rúbrica i com s'utilitza

Aquesta setmana us deixem l'enllaç a un interessant article sobre què són les rúbriques d'avaluació, com les podem utilitzar a classe. Al final de l'article hi trobareu un parell d'enllaços; el primer a un banc de rúbriques que ens va recomanar en Pere Pujolàs (és de l'Institut de Gurb); el segon, ens adreça a una eina d'elaboració de rúbriques online.
En aquest mateix Espai TIC-TAC ja vàrem publicar una altra entrada sobre les rúbriques.