Infografies


Cada vegada sentim a parlar més que internet permet accedir a molta informació, de fet a massa. Saber desxifrar, seleccionar i destriar informació vàlida és tot un repte per a qualsevol internauta. Aquest fenomen ha donat lloc a un usuari molt més exigent i selectiu en la informació. A aquest fenomen unit a una major predominança del món audiovisual ha donat lloc a les “infografies”. Com si d’un còmic es tractés, les infografies sintetitzen a través de dibuixos, quadres, icones, avatars, números i textos, diversa informació sobre una temàtica concreta.
L’objectiu és resumir idees, projectes, teories, etc en una pàgina continua de dibuix, facilitant la comprensió del missatge que es vol transmetre, fent-la més atractiva i digerible però sense perdre informació. (Més informació).