Els PLE en el marc europeu de les competències digitals

En aquest article identifiquen i descriuen algunes de les habilitats que formen les competències digitals.