Rúbriques amb Moodle

Si voleu utilitzar rúbriques per avaluar les tasques que proposeu a Moodle, aquí teniu els tutorials per gestionar-les. Cliqueu a la imatge.