Generador d'insignies

Una pàgina web que ens permet crear insignies per Moodle... També s'hi poden crear avatars, logos...

Cliqueu a la imatge per accedir a la web.