Competència digital docent UNESCO

UNESCO ha elaborat un document on descriu quines han de ser les competències digitals docents.