Idees per aplicar Visual Thinking a l'aula

Idees per aplicar Visual Thinking a l'aula (Educación 3.0). Cliqueu a la imatge.