Google Family Link: app per a nens que comencen a utilitzar el mòbil

Google Family Link és una aplicació per gestionar la utilització que els nens i les nenes fan del seu primer mòbil.

(Cliqueu a la imatge)


Eines/apps classificades segons el model SAMR

Una classificació d'eines i apps segons el model SAMR  Cliqueu a la imatge per accedir a la web.