Del llibre de text als apunts col·laboratius amb Google

Cliqueu a la imatge per accedir a l'article de Princippia: "Del llibre de text als apunts col·laboratius amb Google".


Eines/apps classificades segons el model SAMR

Una classificació d'eines i apps segons el model SAMR  Cliqueu a la imatge per accedir a la web.