16 cercadors acadèmics


Cliqueu a la imatge per accedir al recull de 16 cercadors acadèmics que són altres alternatives a Google

Eines per elaborar mapes mentals

Cliqueu a la imatge per accedir a un recull que hem trobat al Blog de Gesvin amb eines per elaborar mapes mentals.