16 cercadors acadèmics


Cliqueu a la imatge per accedir al recull de 16 cercadors acadèmics que són altres alternatives a Google

Eines/apps classificades segons el model SAMR

Una classificació d'eines i apps segons el model SAMR  Cliqueu a la imatge per accedir a la web.