Educació de futur en el present


Cliqueu a la imatge per accedir a aquest article que reflexiona sobre alguns aspectes que poden ajudar a fer el pas envers una educació que s'adapti als canvis de la societat.

16 cercadors acadèmics

Cliqueu a la imatge per accedir al recull de 16 cercadors acadèmics que són altres alternatives a Google