Educació de futur en el present


Cliqueu a la imatge per accedir a aquest article que reflexiona sobre alguns aspectes que poden ajudar a fer el pas envers una educació que s'adapti als canvis de la societat.

Recull d’apps Per a nens i nenes

Cliqueu a la imatge per accedir a un altre recull d'apps per a nens i nenes.