Disseny didàctic

Dues imatges que ens poden donar idees per dissenyar activitats a l'aula. 10 Eines per crear RA