Disseny didàctic

Dues imatges que ens poden donar idees per dissenyar activitats a l'aula. 16 cercadors acadèmics

Cliqueu a la imatge per accedir al recull de 16 cercadors acadèmics que són altres alternatives a Google