Disseny didàctic

Dues imatges que ens poden donar idees per dissenyar activitats a l'aula.