Conversa amb Fernando Trujillo

Fernando Trujillo és un dels referents en recerca i innovació docent a Espanya, professor titular de la Universitat de Granada. Les seves principals línies de treball són la incorporació de les competències bàsiques al currículum, l'ús educatiu de les TIC, l'ensenyament basat en projectes i l'educació intercultural.

Entrevista enregistrada durant la darrera edició del congrés ITWorldEdu (Barcelona), font: El blog d'EduCaixa.

Eines per elaborar mapes mentals

Cliqueu a la imatge per accedir a un recull que hem trobat al Blog de Gesvin amb eines per elaborar mapes mentals.