Formularis de Google Drive

Últimament Google ha fet canvis en els formularis de Drive. En aquest vídeo ens expliquen els principals canvis:


En aquest enllaç hi trobareu dos vídeos que ens ajuden a utilitzar Google Forms (formularis) a les nostes aules.

Trobareu més informació sobre aquesta eina en altres entrades a aquest blog (tag: formularis).