Normes APA: manual actualitzat

En aquest enllaç hi trobareu el manual actualitzat de les normes APA

Què són les normes APA? 

Un conjunt d'estàndars creats per l'American Psychological Association (APA) amb l'objectiu d'unificar la forma de presentar treballs escrits a nivell internacional. És l'estàndar reconegut i utilitzat a totes les entitats educatives, de tots els nivells educatius.