Usos del video a les aules

Hem trobat una presentació de Pilar Etxebarría que ens proposa diversos usos del vídeo a l'aula.