The Right Ways to Be a 21st Century Educator

Hem trobat a la web EdTechReview aquesta interessant infografia amb propostes per millorar la nostra pràctica docent. Per veure-la amb més qualitat, cliqueu aquí.


Eines/apps classificades segons el model SAMR

Una classificació d'eines i apps segons el model SAMR  Cliqueu a la imatge per accedir a la web.