"Usos constructius de les TIC", conferència de Jordi Adell

Interessant conferència de Jordi Adell sobre els "usos constructius de les TIC a l'aula".La robòtica educativa: una nova manera d'aprendre a pensar

Cliqueu a la imatge per accedir a aquest article publicat a EXPANSIÓN.