"Usos constructius de les TIC", conferència de Jordi Adell

Interessant conferència de Jordi Adell sobre els "usos constructius de les TIC a l'aula".16 cercadors acadèmics

Cliqueu a la imatge per accedir al recull de 16 cercadors acadèmics que són altres alternatives a Google