Tipologia de tasques de les Webquest

Al Twitter de Linda Castañeda (@lindacq), hi hem trobat un interessant article de Bernie Dodge (el pare de les webquest) sobre taxonomia de les tasques.

"La tasca d'una webquest n'és la part més important. Ofereix als alumnes un objectiu i concreta les intencions curriculars del dissenyador de la webquest. Una tasca ben dissenyada és atractiva, possible de realitzar i fomenta entre els estudiants el pensament més enllà de la comprensió mecànica."

Projectes col·laboratius en xarxa

IEARN Latina és el grup de centres IEARN que ens proposen projectes en llengua castellana, anglesa i català. Són els centres d'Amèrica ...