Competència informacional

Trobat al twitter d'en Miquel Àngel Prats (@maprats): Competència informacional a l'aula, una web amb recursos sobre aquesta competència.