Competència informacional

Trobat al twitter d'en Miquel Àngel Prats (@maprats): Competència informacional a l'aula, una web amb recursos sobre aquesta competència.

The future of education and skills

Cliqueu a la imatge per accedir a l'informe.