Assetjament a la xarxa

Estudi de recerca sobre l'impacte que causen les conductes d'assetjament per l'ús inadequat de les TIC per part dels joves en l'àmbit de la justícia juvenil: ANÀLISI I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT ENTRE IGUALS MITJANÇANT L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES JUSTÍCIA JUVENIL I ADOLESCENTS EN L’ERA DIGITAL