Documents compartits

Treballar a la xarxa entre diferents persones comporta que la feina no té per què estar només a l'abast d'un sol disc dur o d'una sola persona. El treball col·laboratiu passa per que diferents persones puguin treballar sobre un mateix document.
Treballar sobre una programació de centre, una fitxa de treball, una circular sobre un sortida cultural o qualsevol altre tipus de documentació pot ser portada a terme des de la mateixa xarxa i amb la possibilitat de treballar en un mateix document diferents persones.

Eines:
Podem compartir documents de text, fulls de càlcul, presentacions multimèdia (similar a powerpoint), carpetes, pàgines web,...
En aquest espai web hi trobareu molta més informació. I als MIcroTallers TAC hi trobreu un tutorial.