150 eines per crear materials didàctics online

A l'entrevista a Narcís Vives al portal 3cat24.cat hi podem llegir en referència als mestres: "Hi ha diferents nivells: els que fan servir les tecnologies com a suport de la seva classe magistral. Aquests ja haurien de passar a un segon estadi, on es troben els professors que proposen als alumnes recorreguts tancats amb eines per crear aplicacions didàctiques multimèdia com Jclic o ‘Hot potatoes'. Un tercer nivell el formen els mestres que fan servir programes d'internet en obert (com ara fulls de càlcul, programes de dibuix, processadors de textos, etc.). Aquí comença el més interessant. Després vindria treballar en xarxa a l'aula i, per últim, fer-ho amb altres centres".

Si no volem limitar-nos a utilitzar els materials, digitals o no, que ens ofereixen les editorials, els mestres podem crear-nos els nostres propis recursos. En aquesta web hi trobareu una recopil·lació fantàstica d'eines que us poden facilitar aquesta feina...